F L E T T E R


Dette er treningssveisen min – men den funker også fint til sol og strand! 
Fletter en pariserflette og fester i nakken eller på krona, fletter lengdene i en fiskebeinsflette og bruker små strikk på midten og i enden av fletten.
Da holder den bedre:)  

Siste innlegg