SØK NÅ!

Vi har løpende inntak til skolene våre – semesteret høst 2012!
Her fylles det fort opp så det er smart å søke tidlig!

Her er noe av det vi går gjennom på skolen.

Klippeteknikk
En grundig innføring i de grunnleggende klippeformene;
hel form, gradering, like lengder, økende lengder, og kombinasjoner av disse.

Farging / fargeeffekter og striping
Du får kunnskap om den kjemiske fargeprosessen og fargestoffets kjemiske oppbygning, og om fargevalg og påføring av farger. I tillegg skal du lære hvordan du kan forhindre skader på helse og miljø.

Strukturomforming
Innføring i grunnleggende vikle teknikker og bruk av arbeidstegning som et hjelpemiddel i det praktiske arbeidet.Frisyreforming/ Føn/styling

En innføring i fønteknikker med kam og børste, samt bruk av varmeverktøy med tilhørende stylingprodukter. Vi gjennomgår også opprulling ved hjelp av curlere og klips, og oppsetning av langt hår.

Behandlingsmetoder
Ulike behandlingsformer og bruk av preparater og verktøy. Kundeveiledning og produktvalg.

Bransjekunnskap/Økonomi


Her får du en innføring i hvilke elementer som påvirker driften av en frisørsalong, hvordan kalkulere produkter og tjenester, hvordan beregnes merverdiavgift, de ulike lønnssystemer, HMS, markedsanalyser og konkurrentanalyser.

Tegning
Skyggelegging, skissetegning og arbeidstegninger, samt projeksjon- og strukturtegning

Fagterminologi
Kunne definere begreper som form, inndeling og designlinje, tekstur, projeksjonsvinkel, distribusjon, indre og ytre område, crestområde, indre og ytre design og kunne bruke fagterminologi i arbeidet.

 
Makeup 1a

Makeup undervisningen er modulbasert. Som en del av undervisningen får du innføring i grunnleggende skjønnsminke. Ønsker du mer makeup, tilbyr skolen videregående kurs i modul 1b der du lærer kvelds make up, brudesminke og sminke til foto.

SØK HER  , eller send mail til [email protected]

Siste innlegg